Ze względu na to, iż nie wszyscy z Państwa mają możliwość przechowywania opon w odpowiednich warunkach umożliwiamy Państwu pozostawienie ich w naszym magazynie.

PRZECHOWYWANIE OPON

Oszacowanie żywotności opon jest praktycznie niemożliwe, ale mimo to, poprzez właściwe obchodzenie się z oponami ich przechowywanie możliwe jest przedłużenie ich trwałości.

Przechowywanie opon nieużywanych i wystawionych na działanie czynników atmosferycznych przez co najczęściej wysychają i pękają.

Takie zmiany starzeniowe opony są potocznie zwane pęganiem ozonowa lub pogodowa.

Z tego powodu opony należy przechowywać w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i chłodnych, z dala od ostrych przedmiotów, urządzeń generujących ozon oraz ognia.

SKŁADOWANIE

Jeżeli opony będą ułożone jedna na drugiej, sprawdź czy żadna z nich nie jest zniekształcona. Przy dłuższym przechowywaniu należy zmieniać kolejność ich ułożenia. Nie jest zalecane kładzenie ciężkich [przedmiotów na stosie opon.

PRZECHOWYWANIE KRÓTKOTERMINOWE

W krótkim czasie (max 4 tygodnie) opony mogą być przechowywane w stosach. Wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,2m. Po okresie 4 tygodni stos opon powinien być odwrócony.

Jeżeli opony są zamontowane na kołach, powinny być napompowane i przechowywane pionowo (nie w stosach) lub poziomo do max wysokość 4 szt. kół